מידע נוסף

מידת שמלת גלקסיה

מידה 1, מידה 2, מידה 4, שישה חודשים