מידע נוסף

מידת שמלת חמניה

מידה 1, מידה 2, מידה 4, שישה חודשים