מידע נוסף

מידת שמלת פינקי

מידה 1, מידה 2, מידה 4, מידה 6, שישה חודשים