מידע נוסף

מידת שרוולון

מידה 10, מידה 12, מידה 2, מידה 4, מידה 6, מידה 8